Detaylı Raporlama

Geniş Arşiv Kaydı

TİM aboneye verilmesi gereken her servisin bir kopyasını kendi bilgisayar ağında tutarak o aboneye ait yıllık servis raporunu ve sinyal grafiğini sunabilir. Bu servis formları montaj firmalarına elektronik ortamda iletilebilir.

Raporlama Seçenekleri

TİM Alarm Kontrol Merkezi’ne gelen her türlü sinyal aboneye ait aylık aktivite raporunda gözükür. Abone tüm bu bilgilere, www.timguvenlik.com.tr adresinden TİM Alarm Kontrol Merkezi tarafından kendisine verilen WEB PAROLASI ile ulaşabilir.

Çoklu Kullanıcı

Birden fazla kullanıcının olduğu lokasyonlarda her kullanıcıya ayrı ayrı şifre tanımlanması yolu ile hangi kullanıcının sistemi ne zaman kurup kapattığı isimleriyle birlikte aktivite raporlarında görüntülenebilir.

Çoklu Lokasyon

Birden fazla şubesi olan işyerlerine aylık sinyal grafikleri detaylı olarak gönderilebildiği gibi, günlük kurma kapatma sinyalleri de excell formatında talep edilen saatte tek bir dosya altında gönderilebilir.