Güvenilir Bilgi, Doğru Karar ve Süratli Aksiyon

Closing Hizmeti

Abonelerin belirtmiş oldukları saatlerde alarm sistemi kurulmamış ise alarm kontrol merkezi bu durumu bir alarm olarak algılar ve belirtilen sistem kullanıcılarını arayarak alarm sisteminin devreye alınmasını sağlar.

Anında Bildirim

Soygun, hırsızlık, yangın ve panik durumlarında konut ya da işyeri sahibi ve ilgili merciler derhal aranır.

Tehdit Şifresi

Abone alarm sitemini tehdit altında kapatmış ise (abone için önceden belirlenmiş olan tehdit şifresi kullanarak) TİM operatörleri lokasyondan teyit almadan durumun detaylarını da bildirerek derhal ilgili kolluk birimlerini olay yerine yönlendirir.

Panik Alarmı

TİM operatörleri alarm sistemi kurulu olmasa dahi, PANİK BUTONU vasıtası ile gönderilen her sinyalde ilgili kolluk kuvvetlerini bilgilendirerek derhal alarm gelen lokasyona yönlendirirler.

SMS Hizmeti

TİM aboneleri, opsiyonel olarak alarm sistemlerinden gelen her türlü sinyali (kurma, kapatma, ­arıza­, alarm vb.) anında ve otomatik olarak SMS yolu ile alabilirler.